Zestawy do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego Sigillum Sign:

Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oferuje trzy podstawowe zestawy do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem elektronicznym, z okresem ważności na jeden rok lub dwa lata:

 • Zestaw Sign Small, tylko do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego, najtańszy zestaw dla osób posiadających komputery z wbudowanym czytnikiem kart kryptograficznych,

 • Zestaw Sign Medium ( dostępny również z czytnikiem Shell Token  w wersji SMART ), jak wyżej, w komplecie z czytnikiem kart kryptograficznych dołączanym do portu USB,

 • Zestaw Sign Large ( dostępny również z czytnikiem Shell Token w wersji SMART ), jak wyżej oraz zawiera certyfikat komercyjny służący do podpisywania poczty elektronicznej, szyfrowania danych i logowania do systemów komputerowych.

Karta kryptograficzna Sigillum jest bezpiecznym nośnikiem certyfikatów elektronicznych i kluczy kryptograficznych z nimi związanych.
 

Do obsługi karty kryptograficznej i/lub czytnika kart, niezbędne jest oprogramowanie instalowane w systemie operacyjnym komputera i  pozwalające aplikacjom komunikować z tymi urządzeniami – jest ono zawsze dostarczane w komplecie z kartą i/lub czytnikiem kart kryptograficznych.
 

Certyfikat kwalifikowany Sigillum Top – jest to kwalifikowany certyfikat zgodny z Ustawą o Podpisie Elektronicznym – może być wydawany tylko przez Centrum Certyfikacji wpisane na listę kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacji elektronicznej.
 

Certyfikat komercyjny Sigillum Basic – jest to jeden z możliwych do zakupu certyfikatów komercyjnych wydawanych przez Sigillum PCCE.
 

Certyfikat kwalifikowany
 

Kwalifikowany certyfikat zgodnie z zapisami Ustawy o Podpisie Elektronicznym, przeznaczony jest wyłącznie do składania oświadczeń woli. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi odręcznemu. Certyfikat kwalifikowany wydawany jest jedynie osobie fizycznej. Jeśli kwalifikowany certyfikat danej osoby fizycznej ma być używany w ramach określonej firmy, organizacji, wtedy informacje o tej organizacji są zamieszczane obok podstawowych danych osoby fizycznej – właściciela certyfikatu.
 

Obecne zastosowania certyfikatów kwalifikowanych to:

 • podpisywanie elektronicznych deklaracji płatników składek ZUS (od wersji 7.0 programu PŁATNIK),
 • podpisywanie i składanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • podpisywanie i wysyłanie raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
 • prowadzenie korespondencji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
 • podpisywanie i wysyłanie deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych,
 • podpisywanie faktur elektronicznych,
 • wymiana informacji z urzędami administracji publicznej (termin obowiązkowy to maj 2008),
 • podpisywanie dokumentacji medycznej w celu archiwizacji,
 • skladanie dyspozycji, przelewów, zmian w bankowości elektronicznej (Nordea Bank Polska i BPH),
 • podpisywanie umów i dokumentów w codziennej działalności gospodarczej.

Certyfikat komercyjny

W skład zestawu Sign L wchodzi dodatkowo certyfikat komercyjny. Jest on, w porównaniu do certyfikatu kwalifikowanego, certyfikatem o funkcjonalności wykraczającej poza składanie oświadczeń woli. Zastosowanie certyfikatu komercyjnego obejmuje m.in. :

 • szyfrowanie poczty elektronicznej,
 • szyfrowanie plików,
 • podpisywanie danych, w tym poczty elektronicznej (jednak z mniejszą mocą prawną, niż w przypadku certyfikatu kwalifikowanego).
   

Jeśli certyfikat komercyjny ma być używany w ramach określonej organizacji, wtedy informacje o tej organizacji są zamieszczane obok podstawowych danych osoby fizycznej – właściciela.
 

Inne certyfikaty komercyjne

Certyfikaty komercyjne mają wielorakie zastosowania – np. możliwość logowania do systemu, uwierzytelniania serwera, oprogramowania i innych. Tego rodzaju certyfikaty nie wchodzą w skład standardowych zestawów Sigillum i w razie potrzeby należy je kupować osobno.

Elektroniczny Punkt Rejestracji

podpis elektroniczny w Częstochowie, e-podpis , system e-deklaracje, płatnik zus, elektroniczna skrzynka podawcza, e-faktura,
e-przetargi, kancelaria prawna, usługi informatyczne, eset antywirus, kasy fiskalne, optima, oprogramowanie dla firm, nb handel,
nb biuro, nb windykacja, strony www, sieci komputerowe, serwery, outsourcing,